xe đang bán tại Auto Vượng Phương

 • Toyota

  • 2013
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 96.000km
  Giá bán: 325 triệu

  Trả trước: 97 triệu

 • Mazda

  • 2015
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 72.000km
  Giá bán: 385 triệu

  Trả trước: 115 triệu

 • Mazda

  • 2015
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 93.000km
  Giá bán: 455 triệu

  Trả trước: 136 triệu

 • Toyota

  • 2013
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 11.000km
  Giá bán: 398 triệu

  Trả trước: 119 triệu

 • Peugeot

  • 2021
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 36.000km
  Giá bán: 795 triệu

  Trả trước: 238 triệu

 • Toyota

  • 2009
  • Xăng
  • Nhập khẩu
  • 11.000km
  Giá bán: 255 triệu

  Trả trước: 76 triệu

 • Kia

  • 2017
  • Dầu
  • Lắp ráp
  • 82.000km
  Giá bán: 695 triệu

  Trả trước: 208 triệu

 • Toyota

  • 2017
  • Xăng
  • Nhập khẩu
  • 64.000km
  Giá bán: 719 triệu

  Trả trước: 215 triệu

 • Ford

  • 2023
  • Dầu
  • Nhập khẩu
  • 23.000km
  Giá bán: 1.235 tỷ

  Trả trước: 370 triệu

 • Nissan

  • 2016
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 73.000km
  Giá bán: 512 triệu

  Trả trước: 153 triệu

 • Kia

  • 2018
  • Dầu
  • Lắp ráp
  • 76.000km
  Giá bán: 745 triệu

  Trả trước: 223 triệu

 • Honda

  • 2017
  • Xăng
  • Lắp ráp
  • 61.000km
  Giá bán: 389 triệu

  Trả trước: 116 triệu

hình ảnh giao xe tại Auto Vượng Phương

tin tức